Бренд-міф  Долинського дитячого будинку «Теплий дім»

Стоїть в Долині теплий дім

Веселий дім, шумливий дім.

А що за гамір в домі тім,-

Вам навіть не вгадати.

Хто там за вікнами кричить,

Пищить, гукає, цвіріньчить,

Мов сто птахів надвечір

На дереві щебече?

Ця пісенька часто лунає у стінах чепурного будинку, дорогу до якого вам покаже кожен житель міста Долини, Івано-Франківської області. Він зібрав під своїм дахом 36 дітей – саме тих галасливих пташенят, яких немов у велике спільне гніздо, підкинула доля. Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, які поступають в заклад є найбільш соціальнонезахищеними. Дитячий будинок є первинним соціальним осередком, що формує майбутнього громадянина нашої держави, ознайомлює маленьких громадян із заведеними в суспільстві соціальними та етичними нормами. Важливо, щоб з дитинства закладались якості, необхідні для життя і праці в колективі: товариське ставлення один до одного, взаємодопомога, вміння працювати  і відпочивати разом, турбуватись про інших.

Дитячий будинок є унікальною установою, в якому є не номер, а власне ім’я, своя конституція, філософія дії та розвитку, девіз, емблема, гімн, концепція, схвалена всіма її членами-вихованцями, педагогами, усіма працівниками закладу.

Наша історія

1947 р. ВІДКРИТО ГОШІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК

1949р. ВІДКРИТО ДОЛИНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК

1979р. ОБ’ЄДНАНО ОБИДВА ДИТЯЧІ БУДИНКИ В ОДИН ДОШКІЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК І ПЕРЕВЕДЕНО В ПРИМІЩЕННЯ НОВОЗБУДОВАНОГО ДИТЯЧОГО САДКА

1990р. ПЕРЕХІД У НОВОЗБУДОВАНЕ ТИПОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ

1992р. СФОРМОВАНО ПЕРШУ СІМЕЙНУ ГРУПУ ДЛЯ ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ (зміцнення родинних зв’язків).

1993р. СФОРМОВАНО ГРУПИ З НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ДІТЕЙ ІЗ ЛЕГКОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ (згідно рішення обласної психолого медико-педагогічної консультації).

1995р. З метою створення умов для соціалізації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування навчання вихованців дитячого будинку шкільного віку за погодженням з відділом освіти Долинської районної державної адміністрації, організовується на базі загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцею м.Долини. ДІТИ BІДВІДУЮТЬ ДОЛИНСЬКУ СЕРЕДНЮ ШКОЛУ № 1, ШКОЛУ-САДОК № 9.

1998р. ЗМІНЕНО СТАТУС ДИТЯЧОГО БУДИНКУ – «Дитячий будинок змішаного типу для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування дошкільного та шкільного віку” перебування дітей віком з 1 до 16 років.

2007р. ЗМІНЕНО СТАТУС – «Долинський дитячий будинок” перебування дітей віком з 1 року до повноліття

2010р. ЗМІНЕНО НАЗВУ ЗАКЛАДУ: Долинський дитячий будинок Івано-Франківської обласної ради на Долинський дитячий будинок «Теплий дім» Івано-Франківської обласної ради.

Головною метою дитячого будинку є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий, духовний розвиток, соціальну адаптацію, забезпечення реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти.

ЗАВДАННЯ НАД  ЯКИМ  ПРАЦЮЄ  ПЕДКОЛЕКТИВ

           Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2016-2017 н.р., досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність  у 2017-2018 н.р. на розв’язання основних  пріоритетних завдань:

 1. Забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та

соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров’я, індивідуальних    особливостей психофізичного розвитку вихованців.

 1. Організація роботи педагогічного колективу на реалізацію принципу підтримки

самостійної активності дитини, що дає змогу формувати соціально активну особистість, яка є суб’єктом свого розвитку та соціально значущої  діяльності.

 1. Формування у вихованців громадянських рис, виховання патріотизму, підготовку вихованця здатного до саморозвитку, самовдосконалення,наділеного високими духовними рисами, виховання особистості чутливої до свого оточення, залучення її до суспільного життя, у якому права людини є визначальними.
 2. Забезпечення основних параметрів якості професійної діяльності педагогів закладу на позитивне ставлення дитини до закладу – розвиток базових якостей особистості дошкільника.
 3. Спрямування роботи педагогічного колективу на високий ступінь активності батьків щодо вирішення освітніх завдань та їх залученості до діяльності закладу.

     Від 09.10.2015 року рішенням Івано-Франківської обласної ради затверджено нову редакцію Статуту дитячого будинку,  в якому передбачено функціонування груп для дітей віком від 2 до 7 років з особливостями психофізичного розвитку, які перебувають на утриманні за рахунок держави (за заявою батьків).

     Пропозицію щодо внесення змін до Статуту було подано дирекцією закладу за результатами визначення потреб батьків в регіоні, а також плануванні «Програми розвитку закладу на майбутнє».

     Це дає змогу надання дошкільної освіти та корекційно-розвиткових послуг дітям  з особливостями психофізичного розвитку, вадами мовлення.

   Працюємо з дітьми із:

 • затримкою психічного розвитку;
 • важкими вадами мовлення;
 • розладами аутичного спектру;
 • хворобою Дауна, синдромом Дауна;
 • дитячим церебральним паралічем;
 • спинно-мозговою грижею;
 • м’язовою дистрофією;
 • іншими хворобами з порушенням функцій опорно-рухового апарату.

      У дитячому будинку створене інноваційно-освітньо-виховне й корекційно-реабілітаційне середовище, яке поєднує в собі медичні, психологічні, педагогічні та соціальні впливи на дітей, що забезпечує надання комплексної корекційно-розвивальної допомоги дітям, їх адаптації, соціалізації та інтеграції, психолого-педагогічної підтримки їх сім’ям.

    Корекційно-розвивальна робота спрямована на:

 • розвиток зорового та слухового сприймання, мовлення, корекцію пізнавальної діяльності, фізичний розвиток, формування навичок просторового, соціально-побутового орієнтування;
 • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку вихованців шляхом взаємодії з навколишнім середовищем на основі знань, умінь  і навичок мовленнєвої, зокрема, комунікативної діяльності і творчості;
 • створення передумов для соціальної реабілітації та інтеграції, розвиток самостійності та життєво важливих компетенцій, які потребують корекції;

      Корекційно-розвивальна робота включає різні види терапій: зоотерапія, музикотерапія, релаксація, казкотерапія, арт-терапія, бібліотерапія, кольоротерапія, пісочна та спелеотерапія, психогімнастика, «Екран настрою», «Етюди душі», цілющі мудри, заняття у сенсорній кімнаті.

     У закладі організовано комплексну, корекційну, реабілітаційну роботу, яку здійснює команда фахівців: вихователі, медичні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди,  сестра медична з лікувальної фізкультури, фізіотерапії та масажу, інструктор з фізичної культури, спеціаліст з реабілітації, музичний керівник, вихователь  хореографії, інструктор з праці.

       З 2016 року введено заняття з іпотерапії, з 2017 року – гідротерапії і каністерапії.

    Корекційно-розвивальне навчання спрямоване на подолання труднощів у навчанні, пов’язаних із соціальною ізоляцією, педагогічною занедбаністю, затримкою психічного розвитку, передбачає поглиблену роботу з корекції психічних функцій, пізнавальної діяльності, навичок спілкування, розвитку умінь і навичок у процесі самообслуговування, формування компенсаторних способів діяльності шляхом максимального використання потенційних можливостей, спроможності і здібностей дитини.

      Навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

— програма  розвитку дітей дошкільного віку з розумовою діяльністю

  (авт.: Блеч Г.О., Гладченко І.В.);

— програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень (наук. ред. Д.І.Шульженко);

— комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (ред. Т.В. Скрипник);

—  програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату (заг. ред. Шевцова А.Г.);

— програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»(авт. Сак Т.В.);

— програмно-методичного комплексу «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»(авт. Трофименко Л.І.).

     Для всіх вихованців за результатами обстеження складено індивідуальні навчальні плани всіма спеціалістами згідно рівня розвитку і індивідуальних особливостей; розроблено карти індивідуального освітнього маршруту вихованців дошкільного віку, що дає змогу аналізувати, що переважає  в досвіді дитини – успіхи чи невдачі, наскільки вона впевнена/ невпевнена у своїх силах,який рівень докладання зусиль переважає – мінімальний, оптимальний чи максимальний. Окремо заповнюються карти корекційної роботи з кожною дитиною. Це допомагає нам проаналізувати реальну картину рівня сформованості основних компетенцій і особистісного розвитку дітей у динаміці, а відтак спланувати відповідну освітню роботу.  

  В закладі з лікувально-профілактично-оздоровчою метою широко застосовуються такі напрямки фізіотерапії:

 • Водолікування (гідромасаж, різні види душів);
 • Теплолікування (парафін, озокерит);
 • Світлолікування (місцеві УФО, загальні УФО);
 • Механотерапія (різні види масажів, ультразвукова терапія);
 • Електролікування (гальванізація, медикаментозний електрофорез, УВЧ-терапія, ампліпульстерапія, дарсонвалізація (місцева);
 • Інгаляція (з лікарськими речовинами);
 • Аромотерапія;
 • Синглетно-киснева терапія;
 • ЛФК

     З 2016 року введено заняття з іпотерапії, з 2017 року – гідротерапії і каністерапії.

    Ці форми роботи покращують загальний оздоровчий ефект дітей, зміцнюють їх фізичне і психічне здоров’я, розширюють життєвий досвід, формують нові навички, мобілізують вольову сферу – діти упевнюються у своїх можливостях і силах.