В дитячий будинок приймаються

 • У дитячий будинок приймаються:
 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти, розлучені із сім’єю, відповідно до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”.

Не приймаються до дитячого будинку діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані у сімейні форми виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).

При наявності відповідної матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення у дитячому будинку можуть функціонувати групи для дітей віком від 2 до 7 років з особливостями психофізичного розвитку, які перебувають на утриманні за рахунок держави.

Перелік документів для прийому у групи компенсуючого типу "Особлива дитина"

 • Заява батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • Копія свідоцтва про народження дитини;
 • Висновок інклюзивно-ресурсного центру;
 • Індивідуальна програма для реабілітації інваліда (для дитини з інвалідністю);
 • Довідка про стан здоров’я дитини (ф.086-1/0);
 • Витяг з “Історії розвитку дитини” (з амбулаторної картки);
 • Загальний  аналіз крові та сечі;
 • Мазок із зіва на дифтерію;
 • Аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів;
 • Зшкребок на ентеробіоз;
 • Копія “Карти профілактичних щеплень” (ф. № 063/0);
 • Довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями;
 • Довідка з тубдиспансеру, що дитина не була в контакті та не була хвора на туберкульоз; 
 • Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

Документи для зарахування дитини дошкільного віку в спеціальні групи дитячого будинку подаються особисто батьками, або особами, які їх замінюють.

Комплектація груп

Програма розвитку закладу

  Від 09.10.2015 року рішенням Івано-Франківської обласної ради затверджено нову редакцію Статуту дитячого будинку,  в якому передбачено функціонування груп для дітей віком від 2 до 7 років з особливостями психофізичного розвитку, які перебувають на утриманні за рахунок держави (за заявою батьків).

     Пропозицію щодо внесення змін до Статуту було подано дирекцією закладу за результатами визначення потреб батьків в регіоні, а також плануванні «Програми розвитку закладу на майбутнє».

     Це дає змогу надання дошкільної освіти та корекційно-розвиткових послуг дітям  з особливостями психофізичного розвитку, вадами мовлення.

   Працюємо з дітьми із:

 • затримкою психічного розвитку;
 • важкими вадами мовлення;
 • розладами аутичного спектру;
 • хворобою Дауна, синдромом Дауна;
 • дитячим церебральним паралічем;
 • спинно-мозговою грижею;
 • м’язовою дистрофією;
 • іншими хворобами з порушенням функцій опорно-рухового апарату.

      У дитячому будинку створене інноваційно-освітньо-виховне й корекційно-реабілітаційне середовище, яке поєднує в собі медичні, психологічні, педагогічні та соціальні впливи на дітей, що забезпечує надання комплексної корекційно-розвивальної допомоги дітям, їх адаптації, соціалізації та інтеграції, психолого-педагогічної підтримки їх сім’ям.

    Корекційно-розвивальна робота спрямована на:

 • розвиток зорового та слухового сприймання, мовлення, корекцію пізнавальної діяльності, фізичний розвиток, формування навичок просторового, соціально-побутового орієнтування;
 • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку вихованців шляхом взаємодії з навколишнім середовищем на основі знань, умінь  і навичок мовленнєвої, зокрема, комунікативної діяльності і творчості;
 • створення передумов для соціальної реабілітації та інтеграції, розвиток самостійності та життєво важливих компетенцій, які потребують корекції;

      Корекційно-розвивальна робота включає різні види терапій: зоотерапія, музикотерапія, релаксація, казкотерапія, арт-терапія, бібліотерапія, кольоротерапія, пісочна та спелеотерапія, психогімнастика, «Екран настрою», «Етюди душі», цілющі мудри, заняття у сенсорній кімнаті.

     У закладі організовано комплексну, корекційну, реабілітаційну роботу, яку здійснює команда фахівців: вихователі, медичні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди,  сестра медична з лікувальної фізкультури, фізіотерапії та масажу, інструктор з фізичної культури, спеціаліст з реабілітації, музичний керівник, вихователь  хореографії, інструктор з праці.

         Корекційно-розвивальне навчання спрямоване на подолання труднощів у навчанні, пов’язаних із соціальною ізоляцією, педагогічною занедбаністю, затримкою психічного розвитку, передбачає поглиблену роботу з корекції психічних функцій, пізнавальної діяльності, навичок спілкування, розвитку умінь і навичок у процесі самообслуговування, формування компенсаторних способів діяльності шляхом максимального використання потенційних можливостей, спроможності і здібностей дитини.

      Навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

— програма  розвитку дітей дошкільного віку з розумовою діяльністю

  (авт.: Блеч Г.О., Гладченко І.В.);

— програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень (наук. ред. Д.І.Шульженко);

— комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (ред. Т.В. Скрипник);

—  програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату (заг. ред. Шевцова А.Г.);

— програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»(авт. Сак Т.В.);

— програмно-методичного комплексу «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»(авт. Трофименко Л.І.).

     Для всіх вихованців за результатами обстеження складено індивідуальні навчальні плани всіма спеціалістами згідно рівня розвитку і індивідуальних особливостей; розроблено карти індивідуального освітнього маршруту вихованців дошкільного віку, що дає змогу аналізувати, що переважає  в досвіді дитини – успіхи чи невдачі, наскільки вона впевнена/ невпевнена у своїх силах,який рівень докладання зусиль переважає – мінімальний, оптимальний чи максимальний. Окремо заповнюються карти корекційної роботи з кожною дитиною. Це допомагає нам проаналізувати реальну картину рівня сформованості основних компетенцій і особистісного розвитку дітей у динаміці, а відтак спланувати відповідну освітню роботу.  

  В закладі з лікувально-профілактично-оздоровчою метою широко застосовуються такі напрямки фізіотерапії:

 • Водолікування (гідромасаж, різні види душів);
 • Теплолікування (парафін, озокерит);
 • Світлолікування (місцеві УФО, загальні УФО);
 • Механотерапія (різні види масажів, ультразвукова терапія);
 • Електролікування (гальванізація, медикаментозний електрофорез, УВЧ-терапія, ампліпульстерапія, дарсонвалізація (місцева);
 • Інгаляція (з лікарськими речовинами);
 • Аромотерапія;
 • Синглетно-киснева терапія;
 • ЛФК

     З 2016 року введено заняття з іпотерапії, з 2017 року – гідротерапії і каністерапії.

    Ці форми роботи покращують загальний оздоровчий ефект дітей, зміцнюють їх фізичне і психічне здоров’я, розширюють життєвий досвід, формують нові навички, мобілізують вольову сферу – діти упевнюються у своїх можливостях і силах.